U petak 21.06. radno vrijeme je do 14:30, a vrijeme za narudžbe je do 14:00.
U četvrtak 20.06. i utorak 25.06. catering neće raditi.